Kinderen hebben een belangrijke plaats in onze gemeente. We geven hier invulling aan door de kinderen in een kindernevendienst te vertellen wie God en de Here Jezus voor hen is. We doen dit in drie leeftijdsgroepen om zo aan te sluiten bij de verschillende nivo’s.

 

Baby- en peutercrèche.

De kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kunnen vanaf aanvang van de dienst terecht in de crèche. Hier hebben ze de beschikking over een speelhoek, knutseltafels en diverse spellen. Voor de allerkleinsten is er een slaapruimte welke via een babyfoon verbonden is met de crèche

Verder zijn er boxen, kinderstoelen, wipstoeltjes en een verschoonplaats beschikbaar.

 

Kinderdiensten.

De kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar hebben een eigen invulling van de zondagmorgen. Halverwege de zangdienst gaan deze kinderen naar hun eigen kinderdienst. Hier komen ze op hun eigen nivo in aanraking met de Bijbel. Dit doen we in twee schoolgroepen, de Oogappels in de groepen 1 t/m 3 en de Kanjers in de groepen 4 t/m 8. De kinderdienst wordt ingevuld door een spel, een pauze-moment met drinken en een traktatie, en een Bijbelverhaal aangepast aan de leeftijdsgroep. Hierna hebben ze een uitwerking van het Bijbelverhaal met een knutselopdracht of een spel. Als het mooi weer is kan het zijn dat besloten wordt er op uit te trekken en bijvoorbeeld naar “Buiten de waterpoort” te gaan voor een spel of een verhaal.

De kindergroepen worden geleid door minimaal twee leidsters/leiders. Mocht er tijdens de dienst behoefte zijn aan contact met de ouders / begeleiders dan worden deze opgeroepen met een nummermelding in de dienst.

We nodigen, naast de kinderen van de gemeenteleden, ook de kinderen van de gasten van harte uit. Vraag gerust bij binnenkomst aan de koster waar de kinderen verwacht worden in hun eigen dienst.